e-commerce

  1. suachuanhauytin

    Muốn mở website hợp tác kinh doanh thì nên bắt đầu từ đâu ? Nên chọn lĩnh vực nào để đánh trước ?

    Hiện nay đang mong muốn mở website hợp tác kinh doanh, gọi là e-commerce cũng được gọi là marketplace cũng được, các đối tác có thể tự lên trang web để nhập thông tin sản phẩm, dịch vụ, giá cả…. và admin hoặc các staff cũng có thể hỗ trợ thành viên. Cũng ngó quá tiki thấy từng bước phát triển...