gạch không nung tự nhiên

  1. MoLang

    Gạch không nung sản xuất theo công nghệ ép đùn ép

    CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH XÂY KHÔNG NUNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÙN ÉP, HÚT CHÂN KHÔNG 1- Nguồn gốc công nghệ: Được nghiên cứu & hoàn thiện từ công nghệ Geopolymer của Pháp và advance composites and ceramics của Hoa Kỳ. 2- Nguồn nguyên liệu: Đất sét tạp, đất sét pha cát, đất sét đồi, đất sét phù...
  2. XayDungKetNoi

    Sử dụng, sản xuất gạch không nung những cơ hội và thách thức, liệu chương trình Phát triển vật liệu xây không nung có thực hiện được không ?!

    Về bản chất của sự liên kết tạo hình, gạch không nung khác hẳn gạch đất nung. Quá trình sử dụng gạch không nung, do các phản ứng hoá đá của nó trong hỗn hợp tạo gạch sẽ tăng dần độ bền theo thời gian. Tất cả các tổng kết và thử nghiệm trên đã được cấp giấy chứng nhận: Độ bền, độ rắn viên gạch...