khí tượng thủy văn công trình

  1. tracdiamiennam

    Quan trắc khí tượng thủy văn công trình

    (Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn, trong đó sửa đổi bổ sung quy định công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn. Cụ...