kinh doanh bất động sản

  1. vietbuild news

    Có xử phạt môi giới bất động sản "thổi giá " hay thông tin "không trung thực" về bất động sản được không ?

    Đọc loạt bài báo Môi giới thổi giá bất động sản có bị xử phạt? http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/moi-gioi-thoi-gia-bat-dong-san-co-bi-xu-phat-307474.html Môi giới bất động sản: Tạo sốt ảo, ép người mua...
  2. tamxuanpham

    Một website kinh doanh bất động sản dành cho cộng đồng môi giới chuyên nghiệp - tại sao không?

    Đọc bài Tìm kiếm thông tin bất động sản để mua hoặc thuê giờ khó quá ở bên kia, chợt nhớ hình như ở Mỹ việc mua bán bất động sản chủ yếu thông qua môi giới, các tin rao bán hầu hết đều được môi giới đăng. Dẫu biết rằng ngành nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam còn khuya mới được bài bản như ở...