lá cải

  1. MoLang

    Lá cải? Đỗ ĐH 28,5 điểm, sau 3 năm đi làm - giờ nghề chính là XE ÔM

    Đỗ ĐH 28,5 điểm, sau 3 năm đi làm - giờ nghề chính là XE ÔM Thi đỗ ĐH Xây dựng với số điểm 28,5, đúng vào thời kỳ ngành xây dựng đang “hot”, ít ai ngờ rằng, sau khi ra trường Đặng Quang Trung (Thủy Nguyên - Hải Phòng), lại có những lúc phải chật vật để kiếm từng bữa ăn như hiện tại...