officetel

  1. NguyenThuHop

    Bàn về bất động sản nghỉ dưỡng - cơ hội và rủi ro

    Sắp kết thúc quý 1/2019 rồi, Có chút tâm tư ban khoăn mang lên chém Mình cũng vừa mua vừa bán về dòng sản phẩm này. Từ đầu 2019 trở về đến nay em có lượn lờ Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hà Tĩnh... đi khảo sát thực địa khoảng tầm 20 dự án về nghỉ dưỡng (Biệt Thự Biển...