positive thinking

  1. ViecLamXayDung

    Vạn vật có thể thay đổi và luôn thay đổi, mọi thứ đều có thể xảy ra, trong lúc khó khăn hãy suy nghĩ tích cực để tìm hướng đi mới

    Vạn vật có thể thay đổi và luôn thay đổi, mọi thứ đều có thể xảy ra, trong lúc khó khăn hãy suy nghĩ tích cực để tìm hướng đi mới. Trong lúc khó khăn, mọi người cần có Positive Thinking để đón nhận những thử thách trong cuộc sống với thái độ tích cực, không né tránh hoặc bỏ qua những điều xấu...