shoring system

  1. nhannguyen

    Bàn về hệ thống giằng (shoring system) chống trong thi công hầm và các công trình xây dựng

    Việc đang thi công thì sụp hệ thống giằng chống xảy ra khá nhiều - trong đó làm shoring system tiết kiệm quá cũng khá nhiều. Việc sụp đổ vỡ xung quanh chỉ là muỗi, giờ nhổ hết shoring lên gia cố lại mới là chuyện lớn vì sẽ sụt nghiêm trọng hơn. Nhiều khi phải tái san lấp rồi mới gia cố và đào...