thổi giá

  1. vietbuild news

    Có xử phạt môi giới bất động sản "thổi giá " hay thông tin "không trung thực" về bất động sản được không ?

    Đọc loạt bài báo Môi giới thổi giá bất động sản có bị xử phạt? http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/moi-gioi-thoi-gia-bat-dong-san-co-bi-xu-phat-307474.html Môi giới bất động sản: Tạo sốt ảo, ép người mua...