thông tin doanh nghiệp

  1. MoLang

    Mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp

    Một số doanh nghiệp đã có triển khai những mạng Extranet (mạng thông tin nội bộ) lên, qua đó cho phép truyền thông nội bộ một cách dễ dàng hơn, tuy nhiên đây chỉ là việc truyền thông một chiều chứ chưa có sự tham gia tương tác của toàn bộ hệ thống thành viên trong các doanh nghiệp. Việc này cũng...