tiêu âm

  1. N

    Vật liệu cách âm & vật liệu tiêu âm

    Tính làm cho cái căn hộ vừa mua, Google thì Vật liệu cách âm: là một dạng vật liệu thường được chế tạo bằng cách trùng hợp các phân tử Polystyrene trong quá trình nấu bằng hơi nước. Các chất liệu xốp dạng này có tỷ trọng khác nhau, tùy loại nhưng nhìn chung thì khá nhẹ và có chứa không khí bên...