Bổ sung xây dựng nút giao Amata và Tam Hiệp trên QL1 đoạn qua thành phố Biên Hòa

HuynhTran

Thành viên cơ bản
21/5/13
169
14
Bổ sung nút giao Amata và Tam Hiệp trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa vào Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4010/BGTVT-ĐTCT ngày 14 tháng 4 năm 2014), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2696/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 5 năm 2014), Tài chính (công văn số 5839/BTC-ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2014) về việc bổ sung hạng mục công trình xây dựng nút giao Amata và Tam Hiệp trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa vào Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
- Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung hạng mục công trình xây dựng nút giao tại ngã tư Amata và Tam Hiệp trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa vào Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT.
- Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, chỉ đạo tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành.