Các tỉnh Tây Nguyên loại bỏ 117 dự án thủy điện

huynhbao

Thành viên cơ bản
21/5/13
141
8
(Cadn.com.vn) - Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay, các tỉnh Tây Nguyên và các huyện giáp Tây Nguyên đã loại bỏ 167 dự án thủy điện nhỏ, với tổng công suất 617,36 MW và 75 vị trí dự án tiềm năng, với tổng công suất 135 MW. Trong các dự án nói trên, các tỉnh Tây Nguyên loại bỏ 117 dự án, với 337,16 MW, các huyện giáp Tây Nguyên loại bỏ 50 dự án, với tổng công suất 280,2 MW.Lâm Đồng là địa phương kiên quyết loại bỏ các dự án thủy điện nhỏ nhiều nhất, với trên 40 dự án, có tổng công suất 105,5 MW. Tiếp đến, tỉnh Kon Tum đã loại bỏ 34 dự án, với tổng công suất 113,9 MW và Quảng Nam là địa phương giáp với Tây Nguyên loại 22 dự án, với tổng công suất 142,1 MW.Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá, việc quy hoạch, đầu tư phát triển thủy điện ở Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc về môi trường, xã hội. Đến nay, khu vực Tây Nguyên đã phải chuyển đổi 80.000ha đất các loại cho thủy điện và có gần 26.000 hộ dân bị ảnh hưởng khi xây dựng các công trình thủy điện. Việc trồng rừng bù lại diện tích rừng bị mất do xây dựng thủy điện, tổ chức tái định canh, định cư... còn rất chậm.Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên và các huyện giáp ranh Tây Nguyên đã có 118 dự án thủy điện hoàn thành, phát điện với tổng công suất 5.798 MW và 75 dự án đang thi công.
Quang Huy