Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến "Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội". Trong phần dự toán các địa phương, Bộ Tài chính điều tiết để lại cho ngân sách TP HCM trong năm 2022 dự kiến hơn 21%, tăng thêm 3% so với giai đoạn 2017-2021, thay vì 18% như 5 năm qua. Như vậy, so với năm 2021, phần tỉ lệ điều tiết ngân sách TP được hưởng trong năm sau dự kiến tăng thêm 3%, tương ứng với gần 6.000 tỉ đồng.

Đổi lại với Hà Nội, năm nay thành phố cũng đề xuất Chính phủ tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách so với mức 35% hiện tại. Nhưng trong dự thảo của Bộ Tài chính, tỷ lệ này giảm 3% so với giai đoạn 2017-2021, về 32%.

Nhưng thêm 6000 tỷ năm 2022, 6000 tỷ thì làm được gì nhỉ ? Xây cái cầu 880 m như Thủ Thiêm 2 cũng đã mất 5000 tỷ rồi.
 
  • Like
Reactions: phuongthao