TP Hồ Chí Minh: Thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật

Cụ thể, Trung tâm thực hiện chức năng thay mặt UBND TP.HCM làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý vận hành, bảo trì toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải trên địa bàn thành phố; khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Trung tâm sẽ có một khối lượng công việc rất lớn, rất đồ sộ vì tập hợp công việc từ nhiều đơn vị trước đó. Giám đốc trung tâm phải ngay lập tức có kế hoạch thực hiện về bộ máy tổ chức, công việc, đánh giá công việc...

"Trung tâm sẽ có 160 cán bộ công nhân viên chức làm việc. Tôi nghĩ trong thời gian đầu sẽ làm việc ngày đêm, một ngày 8 tiếng là không đủ cho khối lượng công việc của trung tâm", ông Tuấn nói.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP được thành lập tại Quyết định 27-3 của UBND TP trên cơ sở tổ chức lại 4 Khu Quản lý giao thông đô thị, Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn thuộc Sở Giao thông vận tải và Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngậpnước thành phố. Trung tâm cũng tiếp nhận các nhân viên, cán bộ viên chức của các đơn vị cũ về.

Tại buổi lễ, Sở Xây dựng TP cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Điệp, nguyên Trưởng phòng Quản lý Công viên cây xanh thuộc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM. Đồng thời, công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Nga, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 thuộc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lưu Văn Tấn, Trưởng phòng Quản lý nước thải thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước TP giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước TP giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM.

Trung tâm này thực hiện chức năng thay mặt UBND Tp. Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý vận hành, bảo trì toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải trên địa bàn thành phố; khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị.

Đặt trụ sở tại số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng nghiên cứu xây dựng chiến lược và giải pháp kiểm soát lũ, triều trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận, xác định các dự án ưu tiên và phân kỳ cho từng khu vực, điều phối các hoạt động dự án tiêu thoát nước để giải quyết căn bản tình trạng ngập nước.

Ngoài ra, Trung tâm có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về thoát nước đô thị, kể cả kế hoạch ưu tiên chống ngập và thoát nước trên địa bàn, tham mưu, làm việc thúc đẩy các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư -PPP về thoát nước, xử lý nước thải, bùn thải, đồng thời giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý cơ sở kỹ thuật, hạ tầng đô thị, chiếu sáng đô thị, công viên cây xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Điệp cho biết: "Đây là một thử thách to lớn, nhiệm vụ của trung tâm sẽ hết sức nặng nề. Hệ thống được bàn giao cho trung tâm gồm: 122ha khuôn viên cây xanh, 106 ha mảng xanh, 154.800 cây xanh, 172.153 bộ đèn chiếu sáng, 5.884 km cáp nguồn, 8.229 tụ điều khiển, 1.592 km hệ thống thoát nước cùng với nhà máy và trạm xử lý nước thải."