Vay ADB 95 triệu USD cho Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk

Cu-Li

Thành viên chính thức
14/5/13
162
11

Dự án có tổng trị giá 121,71 triệu USD, trong đó vay vốn ADB 95 triệu USD.

Ngày 24/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản phê duyệt danh mục dự án “Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Theo đó, dự án trị giá 121,71 triệu USD (trong đó vay vốn ADB 95 triệu USD). Thời gian thực hiện dự án là 5 năm do Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk là cơ quan chủ quản.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đăk Lăk tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, chịu trách nhiệm phê duyệt dự án theo đúng quy định để sớm đàm phán vay vốn với ADB trong năm 2013.