Xốp xps giải pháp cách âm cách nhiệt cho đổ bê tông sàn mái mà còn tiết kiệm chi phí đổ bê tông tăng tỉ trọng cho sàn cũng như bảo vệ sàn bằng lớp xốp xps