artificial intelligence

 1. PhucHa

  Nhà thông minh tương lai phải có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo

  Mong muốn mở thớt "Tương lai của Nhà thông minh được hỗ trợ bởi AI", vì dù không đồng ý với bài "Nhà thông minh (Smarthome) phải đi kèm chủ nhà thông minh" https://congdongxaydung.vn/forums/threads/nha-thong-minh-smarthome-phai-di-kem-chu-nha-thong-minh.987/ nhưng không muốn thảo luận ở đó...
 2. thuanpham

  AI- Hóa ra là cường điệu và bịp bợm

  Thấy cái này hay tha về cho diễn đàn mình hóng https://www.ipick.vn/bai-viet/sophia-robot-tri-tue-nhan-tao-den-viet-nam-co-the-thay-doi-gi-voi-cach-mang-40 Phải chăng con này có sợi dây nối ra phía sau cho một người ngồi đọc tài liệu đánh máy sẵn???
 3. banhbeo

  Cách mạng 4.0 và AI - dự báo những nghề sẽ biến mất trong vòng vòng hai mươi năm nữa hoặc sớm hơn

  Với sự phát triển của công nghệ, người ta dự báo khoảng 50% nghề nghiệp hiện tại sẽ biến mất trong vòng hai mươi năm nữa. Theo đó, trí tuệ và khả năng sáng tạo sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh và nghề nghiệp. Đối với nghề nghiệp, cấp quản lý thứ cấp sẽ biến mất. Thay thế vào đó là các công việc...