cửa van thép

  1. saigonco

    Thông báo Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng tp.hcm

    TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Kèm theo Quyết định 2746/QĐ -BNN-KHCN ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn...