Thông báo Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng tp.hcm

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT


ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​

(Kèm theo Quyết định 2746/QĐ -BNN-KHCN ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT
Số hiệu tiêu chuẩn
Tên tiêu chuẩn
1.​
TCCN 01:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thành phần, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật
2.​
TCCN 02:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nội dung, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật công tác thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý lực học của đất phục vụ cho thiết thế kỹ thuật
3.​
TCCN 03:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu đối với công tác thí nghiệm cọc xử lý nền móng công trình
4.​
TCCN 04:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu đối với công tác thí nghiệm mô hình thủy lực cống kiểm soát triều
5.​
TCCN 06:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng trong thiết kế cửa van
6.​
TCCN 13:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thiết kế cửa van kéo đứng (cửa van phẳng)
7.​
TCCN 14:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thiết kế cửa van cung
8.​
TCCN 15:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu thiết kế hệ thống đóng mở kiểu xi lanh thủy lực
9.​
TCCN 20:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Vật liệu chế tạo cửa van thép
10.​
TCCN 21:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Chế tạo cửa van thép
11.​
TCCN 30:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nghiệm thu công tác chế tạo cửa van thép
12.​
TCCN 31:2013 Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nghiệm thu công tác lắp đặt cửa van thép