chống ngập nước

  1. amateurish

    Bản đồ ngập lụt tại TP HCM

    Dựa trên thông tin ngập nước, đánh dấu những vùng hay bị ngập lụt của TP HCM trên Google Map để bà con biết đường tránh mỗi khi có triều cường hoặc mưa lớn. Những khu vực hay ngập nhất TP HCM.