công nghệ xây dựng

 1. autotimelapse

  AUTO TIMELAPSE - GIẢI PHÁP THEO DÕI TIẾN ĐỘ THI CÔNG HIỆU QUẢ THỜI 4.0 - DỊCH VỤ CHỤP TIMELAPSE CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  ̂́ ̉ℎ ̃ ℎ̣̂ ̃ ́ℎ, ̣ ̂̀ ̣ℎ ̀ ́ ̂́ đ̂̀ ℎ̣ ℎ̂́ đ ̣, ̣̂ ℎ ̃ ̂́ đ̣̂ ℎ ̂ ℎ ℎ̛̛ ℎ́ ̂̀ ℎ̂́ ̛̉ ̂ ℎ́ ℎ̆ ̀ ́ ℎ́ℎ ́. ́ ℎ ℎ̣̂ ̂ ̛̣ ̂̀ ̀ ̀ ℎ ℎ̣ đ̣̂ ̛̉ ̣?̀ ̀ ℎ̂̀ ́ ℎ̉ đ̂̀ ̛, ℎ̀ ℎ̂̀ ̀ đ̂́ ́ ̉ ℎ́ ́ ̣ ́ ℎ ℎ̣̂ ̂́ ̛ ℎ́ ℎ ℎ́ & ℎ̣̂ ̉. ℎ̂̀ ̛́ ℎ ̂́ ℎ̣ đ ́ ̂́ ℎ̣ℎ ℎ̛̣ ℎ̣̂ ́ ℎ̂́ ̛̛̣ ̀ ̣̂ ̛̀ ̀ ̛̣ đ̣̂ ℎ́. Auto...
 2. NgocThanhWru

  Sàn giao dịch chuyển giao công nghệ xây dựng xây dựng và phần mềm xây dựng, tại sao không ?

  Lướt qua diễn đàn của congdongxaydung, mình cảm nhận thông tin chưa nhiều, có vẻ đi theo lối mòn của các diễn đàn xây dựng như: ketcau.com , xaydung360.vn , xaydungbkhcm.com , kenhxaydung.vn , diendanxaydung.vn .... như thế thì ACE trong nghề giờ chọn Facebook hết rồi Tại sao congdongxaydung...
 3. DilecConstruction

  Công nghệ xây dựng hầm giao thông ( hầm ô tô, hầm đi bộ ) trong đô thị & hầm qua đường sắt

  Ở Việt Nam hình như vấn đề thiết kế thi công xây dựng hầm giao thông ( hầm ô tô, hầm đi bộ ) trong đô thị hiện nay chủ yếu đào hở, hình như chưa có đơn vị nào triển khai đào ngầm như thế này ACE nào có kinh nghiệm như trên vui lòng liên hệ trực tiếp với Dilec qua thông tin liên hệ sau, Dilec...