Sàn giao dịch chuyển giao công nghệ xây dựng xây dựng và phần mềm xây dựng, tại sao không ?

NgocThanhWru

Thành viên cơ bản
Lướt qua diễn đàn của congdongxaydung, mình cảm nhận thông tin chưa nhiều, có vẻ đi theo lối mòn của các diễn đàn xây dựng như: ketcau.com , xaydung360.vn , xaydungbkhcm.com , kenhxaydung.vn , diendanxaydung.vn .... như thế thì ACE trong nghề giờ chọn Facebook hết rồi

Tại sao congdongxaydung không mở sàn giao dịch chuyển giao công nghệ xây dựng xây dựng và phần mềm xây dựng ? Hoặc ít nhất là xây dựng phiên bản như thế này giúp lựa chọn phần mềm xây dựng và công nghệ phù hợp

 

MaiPhuongNam

Thành viên cơ bản
Quanh đi quẩn lại người Việt chỉ có mỗi ưu điểm là làm cò, tại sao không ai nghĩ ra nổi một loại hình dịch vụ - loại hình dịch vụ tạo ra nhu cầu mới - mà cứ quanh đi quẩn lại cải tiến cải lùi nghề làm cò ???