kinh doanh đa cấp

  1. HuynhTran

    Uber, Grab, Go-Viet và cả Airbnb .... không phải là "kinh tế chia sẻ" và đang phá hoại "kinh tế chia sẻ" lẫn hợp tác kinh doanh ?

    Cuộc chiến muôn thuở về kinh doanh dịch vụ theo kiểu truyền thống và kinh doanh dịch vụ theo kiểu công nghệ, đặc biệt trong lịch vực vận chuyển và cho thuê nhà ngày càng căng thẳng, nhìn nhận như thế nào theo các bài viết này Trình dẫn một vài ví dụ , chứ với...
  2. iccco

    Một triệu người đang tham gia bán hàng đa cấp: Có lừa đảo không?

    Theo số liệu của Bộ Công thương, cho đến thời điểm này, có tới 1 triệu người Việt Nam tham gia bán hàng đa cấp. Theo số liệu của Bộ Công thương, cho đến thời điểm này, có tới 1 triệu người Việt Nam tham gia bán hàng đa cấp, dân số Việt Nam là hơn 90 triệu người, theo cơ cấu dân số (số liệu đến...