membership website

  1. suachuanhauytin

    Muốn mở website hợp tác kinh doanh thì nên bắt đầu từ đâu ? Nên chọn lĩnh vực nào để đánh trước ?

    Hiện nay đang mong muốn mở website hợp tác kinh doanh, gọi là e-commerce cũng được gọi là marketplace cũng được, các đối tác có thể tự lên trang web để nhập thông tin sản phẩm, dịch vụ, giá cả…. và admin hoặc các staff cũng có thể hỗ trợ thành viên. Cũng ngó quá tiki thấy từng bước phát triển...
  2. C

    Tìm hiểu các điểm khác biệt chính giữa thành viên B2C và B2B để tìm hướng phát triển cộng đồng chuyên nghiệp

    Các thành viên B2B và B2C có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng có một vài điểm khác biệt chính mà những người quản trị các site cần lưu ý. Tất nhiên, điểm khác biệt chính giữa hai người là đối tượng mục tiêu. Doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) là các doanh nghiệp bán cho các doanh nghiệp khác...