ổn định nền đường

  1. N

    Tiêu chuẩn khảo sát đường bộ

    - Khảo sát cho xây dựng - nguyên tắc cơ bản: TCVN 4419 : 1987. - Quy phạm đo vẽ địa hình: 96 TCN 43 : 1990. - Qui trình khảo sát đường ô tô: 22 TCN 263 : 2000. - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung: TCXDVN 309 : 2004. - QCVN 11:2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về...
  2. T

    Ổn định nền đường trên nền yếu dọc bờ sông & giải pháp kè cho bờ sông có nền đất yếu

    Thông tin này đã được thắc trên một mạng lưới học thuật chuyên nghành đã khá lâu, nhưng do khó khăn dự án đang tạm ngưng một thời gian dài, nay dự kiến rục rịch khởi động lại Không rõ có sư huynh nào đã nghiên cứu "Ổn định nền đường trên nền yếu dọc bờ sông" & "giải pháp kè cho bờ sông có...