Tiêu chuẩn khảo sát đường bộ

nguyenhoangphong

Thành viên cơ bản
9/5/13
8
1
- Khảo sát cho xây dựng - nguyên tắc cơ bản: TCVN 4419 : 1987.
- Quy phạm đo vẽ địa hình: 96 TCN 43 : 1990.
- Qui trình khảo sát đường ô tô: 22 TCN 263 : 2000.
- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung: TCXDVN 309 : 2004.
- QCVN 11:2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao.
- QCVN 04:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ.
- Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu: 22TCN 262 : 2000
- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 259 : 2000
- Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt, lở: 22TCN 171 : 1987
- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 82 : 1985
- Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc: 22TCN 160 : 1987
 
Sửa lần cuối: