nền kinh tế định hướng bất động sản

  1. hoangphongnguyen

    Nền kinh tế định hướng bất động sản

    Sáng đi uống cà phê gặp ông chủ một công ty gạch ốp lát thương hiệu cỏ tâm sự, cả công ty hơn 300 nhân sự quay cuồng, doanh thu hơn 500 tỷ ... nhưng chỉ lãi ròng có hơn chục tỷ. Bà vợ ổng mở công ty riêng để làm thêm một kênh phân phối cho ông, nhưng chủ yếu là lấy thông tin để kinh doanh bất...