ngập lụt

  1. T

    Chống ngập, cần tích hợp nhiều giải pháp

    Chống ngập, cần tích hợp nhiều giải phápNgoài ra, Trung tâm chống ngập còn thấy những đề xuất của Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu (Đại học Quốc gia TP) về vấn đề quy hoạch tích hợp để kiểm soát ngập tại TP có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là cách nhìn nhận đầy đủ nguyên nhân gây ngập để...
  2. amateurish

    Bản đồ ngập lụt tại TP HCM

    Dựa trên thông tin ngập nước, đánh dấu những vùng hay bị ngập lụt của TP HCM trên Google Map để bà con biết đường tránh mỗi khi có triều cường hoặc mưa lớn. Những khu vực hay ngập nhất TP HCM.