09 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến nơi làm việc

banhbeo

Thành viên cơ bản
28/9/15
568
36
Sau đây là 09 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nổi bật liên quan đến nơi làm việc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/12/2016

1. QCKTQG về điện từ trường tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

2. QCKTQG về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

3. QCKTQG về bức xạ tử ngoại - mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

4. QCKTQG về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 24/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

5. QCKTQG về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

6. QCKTQG về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

7. QCKTQG về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư27/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

8. QCKTQG về bức xạ ion hóa - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

9. QCKTQG về bức xạ tia X - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 30/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
 

banhbeo

Thành viên cơ bản
28/9/15
568
36
1. Giới hạn tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT được ban hành kèm theoThông tư 24/2016/TT-BYT quy định mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc như sau:

- Giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc:

+ Trong 01 phút: không được vượt quá 112 dBA

+ Trong 01 giờ: không được vượt quá 94 dBA

+ Trong 08 giờ: không được vượt quá 85 dBA.

- Giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động:

+ Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp: không được vượt quá 85 dBA

+ Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch: không được vượt quá 65 dBA

+ Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết: không vượt quá 55 dBA.

2. Độ chiếu sáng tối thiểu tại nơi làm việc

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT được ban hành kèm theoThông tư 22/2016/TT-BYT quy định về chiếu sáng – mức chiếu sáng cho phép nơi làm việc; trong đó quy định độ rọi duy trì tối thiểu cho các phòng, khu vực làm việc như sau:

Khu vực chung trong nhà:

- Tiền sảnh, khu vực lưu thông và hành lang: độ rọi duy trì tối thiểu là 100 Lux

- Cầu thang (máy, bộ), thang cuốn: độ rọi duy trì tối thiểu là 150 Lux

- Phòng gửi đồ, phòng rửa mặt, phòng tắm, nhà vệ sinh: độ rọi duy trì tối thiểu là 200 Lux.

Văn phòng, công sở:

- Các phòng làm việc chung, phòng hồ sơ, photocopy, phòng họp, hội nghị: độ rọi duy trì tối thiểu là 300 Lux

- Phòng đánh máy, xử lý dữ liệu: độ rọi duy trì tối thiểu là 500 Lux.

3. Nhiệt độ và độ ẩm cho phép tại nơi làm việc

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT được ban hành kèm theoThông tư 26/2016/TT-BYT quy định về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; trong đó quy định điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm cho phép như sau:

- Đối với lao động nhẹ (các dạng lao động liên quan đến ngồi, đứng, đi lại, phần lớn các động tác làm bằng tay, tiêu hao năng lượng từ 120 đến 150 kcal/giờ):

+ Khoảng nhiệt độ: 20 đến 34°C

+ Độ ẩm không khí: 40 đến 80%.

- Lao động trung bình (các dạng lao động liên quan đến đứng, đi lại, dịch chuyển, gia công các chi tiết dưới 1kg ở tư thế đứng, ngồi, mang vác vật nặng dưới 10kg, tiêu hao năng lượng từ 151 đến 250 kcal/giờ):

+ Khoảng nhiệt độ: 18 đến 32°C

+ Độ ẩm không khí: 40 đến 80%.

- Lao động nặng (các dạng lao động thực hiện ở tư thế đứng hoặc đi lại nhiều, dịch chuyển và gia công các vật nặng trên 10 kg, tiêu hao năng lượng trên 250 kcal/giờ):

+ Khoảng nhiệt độ: 16 đến 30°C

+ Độ ẩm không khí: 40 đến 80%