Bài giảng Rankine lần thứ 56 – Địa kỹ thuật và Năng lượng

banhbeo

Thành viên cơ bản
28/9/15
568
36
Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam (VSSMGE) sẽ tổ chức Bài giảng Rankine lần đầu tiên tại Việt nam. Năm nay, Bài giảng Rankine thứ 56 do Giáo sư Richard Jardine thực hiện. Đơn vị đồng tổ chức tại Hà Nội là Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, và tại Thành phố Hồ Chí Minh là Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Tại Hà Nội: 14h30 đến 17h00 chiều, Thứ Hai, 8/8/2016, tại Hội trường T1, Nhà G3, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đường Giải Phóng, Hà Nội.
PHÍ THAM DỰ & ĐĂNG KÝ
Miễn phí. Tuy nhiên, do giới hạn chỗ ngồi, các Hội viên Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam sẽ được ưu tiên.

Kính mời anh chị em tham gia và kêu gọi các bạn đồng nghiệp đăng ký tham dự. Phiếu đăng ký tham dự xin gửi trước ngày 1/8/2016 tới thư ký hội thảo
Trân trọng,

[FONT=&quot]TS. Phùng Đức Long, [/FONT]
[FONT=&quot]Chủ Tịch Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam[/FONT]
[FONT=&quot]Mobile: +84 904 188 117[/FONT]
[FONT=&quot]Mail: phung.long@gmail.com[/FONT]