Bảng đen - nội dung rác, spam, quảng cáo trái phép, quảng cáo có nội dung không phù hợp, tung hứng quảng cáo

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

TapVu

Quét rác
Thành viên BQT
22/4/13
17
2
olPQSh4p348excT3aPBlARGakz1XD2x0Lxy_csKj-64xVTG3ffL6QK6zrWT9m2Fw4_8kmGy-A0xSx10I7g-vh5GwW3DfZ_3vdlaHPYjVgiSWOQGWDBd5FE1bej8


Mong các thành viên tham gia diễn đàn vui lòng không đăng spam nữa

Những thành viên dù đã được BQT gửi cảnh cáo, nhưng vẫn tiếp tục chuyên nghiệp spam sẽ được BQT đưa sang bảng đen này
Thời gian tồn tại trên bảng đen với thời gian 1 năm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.