Bất ngờ về hạ tầng Tây Ninh | CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

Bất ngờ về hạ tầng Tây Ninh

Thật sự bất ngờ với quy hoạch của Tây Ninh, nhìn sơ qua nghĩ là thành phố nào đó ở EU hoặc US.
Sao các tỉnh khác không quy hoạch giống vẫy?

Trước đây Tây Ninh trong suy nghĩ là tỉnh nghèo, kém phát triển, không có gì nổi trội lại có thành phố quy hoạch như vậy.

Bất ngờ nữa là quy hoạch này có từ trước 1975
 

Thiết kế Website bởi VINASOFT