Bộ đàm dân dụng dành cho công trường hợp lý ?!

DucLoiKTS

Thành viên cơ bản
Chuẩn bị đi đánh bánh xa bờ, đi vào vùng hẻo lánh nhiều, không biết ACE nào đã sử dụng bộ đàm cho công trường ? không biết có hiệu quả ở thời buổi hiện nay ? Bộ đàm dân dụng dành cho công trường loại nào hợp lý ?

Lại hóng ạ !
 
Tiến cử Icom


và trước khi xem xét thì đọc qua


chịu chi


còn xài năm quăng thì hàng Tàu