Bò Leo Rào & Trữ Tình các loại

Giọng ca MTV hay LIVE quá hay qua ngón đàn tuyệt vời của guitarist Trung Nghĩa.
Ai thích chơi đàn gắng mua 1 cây nylon điện Godin và cây Yamaha Silent Guitar mà anh Trung Nghĩa chơi trong cái video clip này .
Cái Mic mà MTV đang sử dụng giá chắc cũng cỡ 80 chai