Bổ sung 170 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Chiều ngày 28-11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 với tổng mức phát hành là 17 nghìn tỷ đồng với tỷ lệ tán thành hơn 83%.


Theo Nghị quyết, tổng mức phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 để đầu tư bốn nhóm công trình dự án.
Đó là các dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; các dự án dở dang có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 sau khi đã rà soát nhưng còn thiếu vốn hơn 73,3 nghìn tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 15 nghìn tỷ đồng; vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn vay viện trợ phát triển chính thức (ODA) là 20 nghìn tỷ đồng.
Căn cứ vào tổng mức phát hành trung hạn đã được Quốc hội quyết định cho giai đoạn 2014-2016, Chính phủ thực hiện mức phát hành trái phiếu Chính phủ hằng năm theo tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn này.
Về nguyên tắc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, đối với các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường TP Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên thực hiện theo danh mục và mức vốn phân bổ cho từng dự án cụ thể.
Với các dự án dở dang đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, sau khi đã rà soát nhưng còn thiếu vốn bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên sau: Hoàn thành dứt điểm các dự án công trình còn thiếu vốn dưới 100 tỷ đồng/dự án thuộc phần vốn trái phiếu Chính phủ; các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31-12-2013 nhưng còn thiếu vốn; bố trí đủ vốn theo tiến độ cho mộ số dự án công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của vùng miền để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; các dự án công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2014 - 2015, bố trí vốn cho một số dự án quan trọng trong tuyến đường tuần tra biên giới giai đoạn 2.
Riêng đối với dự án luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu, giao Chính phủ chịu trách nhiệm đánh giá kỹ về tác động môi trường và hiệu quả của dự án, cắt giảm các hạng mục chưa cần thiết chỉ bố trí vốn cho giai đoạn 1 để dự án phát huy tác dụng thiết thực.
Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sẽ bố trí vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xe theo đúng mục tiêu của chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó ưu tiên tập trung cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo Quyết định (QĐ) số 551/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo QĐ số 539/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các xã nghèo theo tiêu chí huyện nghèo của Nghị quyết 30a/2008, 23 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a, QĐ 65/2011 và QĐ 293/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long và các vùng còn lại, các xã điểm theo chỉ đạo của Trung ương.
Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, chỉ bố trí vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội do Trung ương quản lý và các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương nghèo, còn phải nhận bổ sung cân đối ngân sách từ Trung ương theo đúng các tiêu chí, định mức hỗ trợ được quy định tại QĐ số 60/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở tổng mức vốn quy định tại khoản 4, điều 1 của Nghị quyết, Chính phủ thực hiện phân bổ vốn cho các dự án, công trình bảo đảm đúng các nguyên tắc được quy định tại khoản này.