Chia sẻ thảo luận về những sự cố công trình có "dấu hiệu" sai sót của thiết kế

HuwngVtek

Thành viên cơ bản
Mong muốn mở thành một thớt tổng hợp các sự cố công trình mà cảm nhận là lỗi của thiết kế để các anh em trong nghề vào xem để thảo luận và rút kinh nghiệm, để tránh sa đà anh em không nên mổ xẻ các góc khuất tiêu cực, mà thay vào đó đi tìm bản chất thực sự nguyên nhân của sự cố.

Ví dụ với sự cố nàyCá nhân HuwngVteck đánh giá là lỗi của thiết kế không có kinh nghiệm cho những dạng công trình trên sườn dốc, liên quan đến vấn đề lún và tiêu thoát nước dưới nền công trình.
 

HoangHaCDC

Thành viên cơ bản
27/6/20
6
0
36
Phu Lam, Ha Dong, Ha Noi
Đồng ý với chủ đề nhưng không đồng ý với nguồn tin, chúng ta không nên cưỡi ngựa xem hoa, xuống trực tiếp công trình và đọc bản vẽ chưa chắc chắn là đọc đúng vấn đề, chứ đừng nói đoán sự cố công trình qua màn ảnh nhỏ.

Nếu chia sẻ thảo luận thì chia sẻ những cái đã và đang tham gia, hehe như vậy chắc không ai dám chia sẻ cả, bàn chuyện ngoài đường thì tỏ chứ chuyện nhà thì nín.