Chứng chỉ hành nghề , chứng chỉ năng lực và dịch vụ

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là bản đánh giá vắn tắt của các cơ quan có thẩm quyền (Cục Quản lý xây dựng, Sở xây dựng) đối với các cá nhân có đầy đủ các năng lực, điều kiện, quyền hạn để tham gia vào quá trình hoạt động xây dựng. Chứng chỉ hành nghề xây dựng là thủ tục, căn cứ pháp lý để các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ năng lực.

TRÌNH TỰ ĐỂ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, gửi 1 bộ hồ sơ xin cấp đầy đủ đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi cơ quản thầm quyền tiếp nhận, hồ sơ của các cá nhân sẽ trải qua các quá trình;

1. Đánh giá sơ bộ hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

– Sau khi nhận hồ sơ, trong 3 ngày làm việc, bộ phận sát hạch có trách nhiệm kiểm tra sơ bộ có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trước khi trình lên Hội đồng.

– Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thì cơ quan sát hạch sẽ thông báo 1 lần đến các cá nhân có nhu cầu làm chứng chỉ hành nghề xây dựng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

2. Quy trình sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

– Việc sát hạch hồ sơ được thực hiện theo tổ chức, khu vực hoặc địa phương. Thời gian sẽ được sắp xếp hàng tháng hoặc là đột xuất nếu Hội đồng xét cấp chứng chỉ nhận thấy phù hợp với nhu cầu hiện tại.

– Trước khi tiến hành sát hạch 5 ngày, Hội đồng xét làm chứng chỉ năng lực sẽ thông báo bằng văn bản và đăng tải thông tin trên trang điện tử về thời gian, địa điểm và cấp mã số sát hạch cho từng cá nhân.

3. Trình tự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

– Việc đánh giá năng lực để cấp chứng chỉ được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm.

– Đề thi sát hạch bao gồm 25 câu, trong đó có 10 câu về kiến thức pháp luật và 15 câu về kiến thức chuyên môn với thời gian làm bài tối đa là 30 phút.

– Việc chấm điểm được thực hiện theo thang điểm 100 trong đó có 40 điểm là của kiến thức pháp luật và 60 là của kiến thức chuyên môn.

– Đối với các cá nhân có kết quả thi trên 80 điểm coi như đạt yêu cầu.

4. Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề sau sát hạch

– Sau khi có kết quả sát hạch 03 ngày, hội đồng phải làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trình cho Thủ trưởng đơn vị thẩm quyền để ra quyết định việc chấp chứng chỉ.

– Khi có quyết định cấp chứng chỉ, trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan cấp sẽ gửi văn bản tới Bộ Xây dựng để đề nghị cấp Mã số chứng chỉ hành xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 10 Thông tư.

– Sau khi nhận được văn bản đề nghị cấp mã số thì trong 5 ngày làm việc, Bộ Xây dựng sẽ có trách nhiệm phát hành mã số chứng chỉ hành nghề và đăng thông tin năng lực của cá nhân đó lên trang thông tin của Bộ Xây dựng theo đúng quy định.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm phát hành chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đã được cấp Mã số chứng chỉ hành nghề.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tư vấn giải đáp các thắc mắc từ phía khác hàng.

Bước 2: Tham vấn và ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Bước 3: Giúp khách hàng kê khai hồ sơ đăng ký theo mẫu chuẩn của Bộ Xây dựng;

Bước 4: Nộp hồ sơ và đăng ký cho các cá nhân thi sát hạch cấp chứng chỉ;

Bước 5: Hỗ trợ khách hàng tham gia kỳ thi sát hạch: ôn thi, cấp tài liệu thi, lấy số báo danh…

Bước 6: Làm việc với cơ quan thẩm quyền hoàn tất hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân;

Bước 7: Nhận và gửi chứng chỉ hành nghề xây dựng đến tận tay quý khách hàng.