Có ai biết cụ thể vụ lùm xùm ở Vietbank không ?

DauTuMinhHa

Thành viên cơ bản

Khách hàng “đứng hình” vì không thể rút 2 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Vietbank​


baovephapluat.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/khach-hang-dung-hinh-vi-khong-the-rut-2-ti-dong-gui-tiet-kiem-tai-ngan-hang-vietbank-114780.html

Nghe phong phanh hình như là giả chữ ký khách hàng