Công nghệ cọc vữa "xi măng - đất" Tenocolumn

TENOCOLUMN là cọc xi măng đất chất lượng cao được tạo thành bằng việc khuấy đảo và trộn đất với hỗn hợp vữa xi măng được bơm trực tiếp vào nền đất. Vữa xi măng được trộn từ nước và xi măng rời với tỉ lệ chính xác tại trạm trộn để đảm bảo chất lượng ổn định. Thông qua phản ứng đông kết, cọc xi măng đất được tăng cường cường độ và độ bền, hỗ trợ cấu trúc bên trên một cách chắc chắn trong thời gian dài. Với biện pháp này, cọc TENOCOLUMN được tạo ra bởi đất tại hiện trường và nhờ đó đạt tính đồng nhất cao với nền đất xung quanh.