Cổng thông tin Procurement, Sourcing & Purchasing cho các dự án không sử dụng ngân sách nhà nước ?!

Hoạt động mua hàng là một hoạt động không thể thiếu của một doanh nghiệp sản xuất nói riêng và trên phạm vi một chuỗi cung ứng nói chung, doanh nghiệp có thể thành lập bộ phân trực tiếp mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ thuê ngoài. Dù với hình thức nào thì để đảm bảo sự lưu chuyển hiệu quả của dòng hàng hoá, dòng thông tin và dòng tài chính, doanh nghiệp bắt buộc phải có bộ phận phụ trách mảng mua hàng.

Procurement
Quá trình lập kế hoạch, xây dựng chiến lược mua hàng và duy trì hoạt động mua hàng gọi chung là Procurement. Đối tượng của hoạt động “Procurement” ở đây có thể là các nguyên vật liệu hoặc dịch vụ cần cho quá trình sản xuất thành phẩm, hoặc trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất, hoặc là những hàng hoá hoặc dịch vụ cần thiết để duy trì hoạt động của công ty. Quy trình Procurement cũng bao trùm các hoạt động:​
  • Lên kế hoạch mua hàng (Planning),
  • Tìm kiếm nguồn hàng (Sourcing),
  • Lựa chọn nhà cung cấp (Supplier Selection),
  • Đàm phán về giá và các điều khoản (Negotiation),
  • Ký kết hợp đồng và Chuyển giao (Transaction and Contract management),
  • Đo lường hiệu quả của nhà cung ứng (Supplier Performance Management),
  • và Duy trì tính ổn định của việc cung ứng (Supplier Sustainability Issues).
Sourcing
Nói đến Sourcing là nói đến các khâu đầu tiên trong chuỗi Procurement, bao gồm tìm kiếm nguồn hàng, đánh giá và lựa chọn các nhà cung cấp để tiến tới thoả thuận các điều kiện mua hàng. Để tiếp cận được với những nhà cung cấp tiềm năng, doanh nghiệp cần có những KPI để đánh giá và sàng lọc.​

Purchasing
Là một “tập hợp con” của Procurement, thuật ngữ Purchasing thường được sử dụng với tầng ngữ nghĩa hẹp hơn. Purchasing đơn giản là hoạt động thuần tuý mua một loại hàng hoá và dịch vụ nào đó, nhận hàng và thanh toán – do đó Purchasing giới hạn trong chức năng giao dịch là chủ yếu. Hoạt động Purchasing hiệu quả là hoạt động đảm bảo được các yếu tố: chi phí thấp, thời gian cung ứng nhanh, chất lượng chuỗi cung ứng được cải thiện.​

Túm váy Procurement bao trùm lên Purchasing và Sourcing, và tất cả chúng đều là những hoạt động quan trọng trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Thời đại 4.0, e-Procurement là một quy trình tự động hóa quy trình mua sắm và chuỗi cung ứng bằng cách sử dụng công nghệ


bê đại cái này về chẳng hạn


Đặt gạch mở thớt, xem có ai hưởng ứng không rồi mới dám chém tiếp
 
bê đại cái này về chẳng hạn


Đặt gạch mở thớt, xem có ai hưởng ứng không rồi mới dám chém tiếp
Quá phức tạp với doanh nghiệp Việt Nam khi phần lớn là SMEs - Chỉ cần một hệ thống chào hàng cạnh tranh là được rồi, một hệ thống đấu giá - nhưng chỉ cho những thành viên đạt yêu cầu năng lực kinh nghiệm tham gia đấu giá.
 
  • Like
Reactions: InovarFloor
Quá phức tạp với doanh nghiệp Việt Nam khi phần lớn là SMEs - Chỉ cần một hệ thống chào hàng cạnh tranh là được rồi, một hệ thống đấu giá - nhưng chỉ cho những thành viên đạt yêu cầu năng lực kinh nghiệm tham gia đấu giá.
Hình như muốn làm sàn đấu giá phải đăng ký hoạt động tổ chức đấu giá đấy
 

HuynhTran

Thành viên cơ bản
21/5/13
169
14
Khó khăn lớn nhất là bên có nhu cầu (chủ đầu tư, chủ công trình ) nếu có quy mô lớn thì họ có bộ phận mua sắm riêng, không khó khăn để lập HSMT và chấm thầu
Nếu nhỏ thì deal trực tiếp bằng nhiều hình thức sau khi đã dọ giá. Nên khái niệm tender hay audition không cần thiết