Danh mục Dự án đầu tư theo hình thức BOT và BT trên địa bàn TPHCM 2013

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Danh mục Dự án đầu tư theo hình thức BOT và BT trên địa bàn TPHCM năm 2013
(HCM CityWeb)- UBND TP công bố Danh mục Dự án đầu tư theo hình thức BOT và BT trên địa bàn TPHCM năm 2013. Xem chi tiết trong tập tin đính kèm.
File đính kèm