Định mức dự toán xây dựng công trình 2013, những áp dụng mới nhất

saigonco

Thành viên cơ bản
21/5/13
460
10
Định mức dự toán xây dựng năm 2013 , Phần lắp đặt và sửa chữa 2013

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
PHẦN QUY HOẠCH, KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
sách mới nhất áp dụng năm 2013
Định mức là công cụ quan trọng không thể thiếu trong tác nghiệp quản lý chi phí đầu tư xây dựng – lập dự toán xây dựng công trình.
Định mức dự toán XD công trình - Phần quy hoạch, kỹ thuật xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (cuốn 2) là Hệ thống các bộ định mức dự toán mức chi phí trong công tác quy hoạch, kỹ thuật xây dựng, định mức vật tư, lắp đặt thiết bị, công nghệ và quản lý dự án, tư vấn… cho tất cả các loại hình công trình xây dựng.
Định mức dự toán được công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng
Sửa đổi, bổ sung 2 chương của tập Định mức dự toán công trình xây dựng – Phần Xây dựng đã được Công bố tại Văn bản số 1177/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể gồm:
- Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình;
- Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.
Nhằm giúp các cán bộ làm công tác lập dự toán, thanh quyết toán công trình, các cán bộ quản lý và các cá nhân làm công việc liên quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm được các quy định mới về các vấn đề trên, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:
Định mức dự toán xây dựng công trình : phần lắp đặt & sửa chữa mới nhất năm 2013
được công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây Dựng. Định mức Dự toán Sửa chữa số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009
Phần I. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
Phần II. Định mức kinh tế – kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Phần III. Định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;
Phần IV. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng;
Phần V. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;
Phần VI. Định mức dự toán công tác gia công cóc nối thép và bơm vữa siêu âm cọc khoan nhồi;
Phần VII. Định mức vật tư trong xây dựng;
Phần VIII. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;
Phần IX. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ.
cce1367573851.jpg

 

ketoanxaydung

Thành viên chính thức
9/6/13
25
1
Một số lưu ý trong việc áp dụng đơn giá và định mức mới

hời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành một số bộ định mức mới. Cụ thể :
Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung).
Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).
Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).
Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).
Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước.
Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.
Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị.
Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.
Qua đó, một số tỉnh thành cũng lần lượt ban hành các bộ đơn giá mới để hướng dẫn các đơn vị có liên quan tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, một số đơn vị tư vấn xây dựng, chủ đầu tư chưa nắm đầy đủ thông tin để triển khai thực hiện theo những thông tin mới ở trên.
Bài viết dưới đây sẽ lưu ý một số vấn đề để Qúy đồng nghiệp tham khảo trong quá trình lập dự toán.

  1. Các đơn vi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn các tỉnh thành cần lưu ý để nghiên cứu triển khai việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công tác liên quan đến các tập định mức sửa đổi nêu trên theo đúng quy định.
  2. Để tránh “nhầm lẫn” trong việc áp dụng định mức với các công tác liên quan trong các bộ định mức cũ và mới, các đơn vị cần lựa chọn cho mình phần mềm phù hợp, có khả năng tự động đưa ra những hướng dẫn thông minh cho người dùng khi gặp các công tác liên quan .
  3. Một số tỉnh thành đã ban hành đơn giá mới theo định mức bổ sung thì cần tìm hiểu phần hướng dẫn áp dụng đơn giá mới. Đặc biệt lưu ý trong việc chuyển tiếp thực hiện giữa bộ đơn giá cũ – mới cho phù hợp. Hướng xử lý công tác chuyển tiếp thường được thực hiện như sau :
    1. Đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được phê duyệt dự toán trước thời điểm áp dụng bộ đơn giá mới và chủ đầu tư đã triển khai công tác đấu thầu được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo mà không cần lập lại dự toán theo bộ đơn giá mới. Trường hợp chưa thực hiện đấu thầu hoặc đối với các công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng chưa tiến hành thẩm tra, thẩm định hoặc đang trong quá trình thì nên rà soát và điều chỉnh các công tác liên quan theo đơn giá mới. Trường hợp sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì phải báo cáo với người quyết định đầu tư để xem xét và quyết định.
    2. Đối với các công trình, hạng mục công trình có khối lượng phát sinh nhưng chưa có đơn giá trong hợp đồng thì phần khối lượng phát sinh trước thời điểm áp dụng đơn giá mới được sử dụng đơn giá cũ để lập dự toán phát sinh. Trường hợp khối lượng phát sinh sau thời điểm áp dụng đơn giá mới thì sử dụng đơn giá mới để lập dự toán phát sinh.
  4. Về phương pháp lập giá xây dựng công trình : Cần tham khảo phương pháp lập giá xây dựng công trình theo phục lục 6 – Kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.
  5. Đối với các công tác xây dựng chưa có định mức để lập đơn giá thì chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán để tổ chức lập định mức và xác định giá gói thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu, trường hợp chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định.
  6. Đối với các công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức trên nhưng chưa có trong đơn giá mới được ban hành thì chủ đầu tư có thể tổ chức lập đơn giá với định mức hiện hành .

Trên đây là một số ý kiến cá nhân, mong mọi người thảo luận
 

minheta

Thành viên cơ bản
18/9/19
9
0
Để lập dự toán nhanh và chính xác phải cần những công cụ hỗ trợ, đó chính là các phần mềm dự toán. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm dùng miễn phí để trải nghiệm. Như ETA, F1, G8, GXD, ... riêng ETA có bản đầy đủ free online luôn, các chế vào dùng thử xem sao nhé https://dutoaneta.vn/