[Duyên hải Nam Trung Bộ] Quảng Ngãi - Dung Quất không đủ sức nâng Quảng Ngãi lên tầm cao

NguyenNgoc

Member
18/12/15
75
10
Vốn đứng thứ 8 trên cả nước về thu ngân sách nhưng việc Quảng Ngãi vừa xin lại làm tỉnh nghèo,


Lý do hiện nay dù tỉnh có điều tiết về ngân sách Trung ương nhưng chủ yếu là từ nguồn thu nhà máy lọc dầu trong khi đó Tỉnh có 6 huyện thuộc diện 30A (nghèo nhất nước), 22 xã bãi ngang ven biển và một huyện đảo Lý Sơn… rất nghèo.

Ngày xưa một đồng nghiệp được ưu ái rất cao, nhưng nhất quyết xin thôi việc để về Dung Quất, lâu rồi mất liên lạc, không biết giờ ra sao ?