Giải pháp nào để chặn (apple) www.v8.com cũng như chặn các spam tương tự khi sử dụng iMessenger của iPhone ?

HoaUrbanEng

Thành viên cơ bản
Mấy hôm nay bị spam từ (apple)www.v8.com, nó là blank number rất khó block, nó tạo tài khoản icloud bằng email rác , block nó đổi tài khoản icloud và spam tiếp ... buộc phải dùng Filter Unknown Senders

4682445-13286d0cde356e953291f3fa41dacf22.jpgRồi chụp màn hình và gửi về địa chỉ imessage.spam@icloud.com

Nhược điểm của filter unknown senders là ở chỗ tin nhắn của những người không có trong danh bạ nó nhảy sang tab Unknown Senders nên không thể nhận được các thông báo về các tin nhắn này ... tóm lại là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót

ios13-iphone-xs-messages-unknown-senders-tab.jpg


.

Giải pháp nào để chặn (apple) www.v8.com cũng như chặn các spam tương tự khi sử dụng iMessenger của iPhone ?
 

HoangHaCDC

Thành viên cơ bản
27/6/20
6
0
36
Phu Lam, Ha Dong, Ha Noi
Dùng filter unknown senders vẫn không chặn được,

applewww.v8.com.jpg


Tạm thời vẫn gửi về imessage.spam@icloud.com

imessage.spamicloud.com.jpgYou can report iMessage spam to Apple by taking a screenshot of the message and emailing it to imessage.spam@icloud.com. Apple asks that you also include: The full email address or phone number you received the unwanted message from, and the date and time that you received the message.

và xóa