Giảm thuế VAT xuống 5% có giúp ích gì cho doanh nghiệp xây dựng ?