Giới thiệu sách/ tài liệu chuyên ngành mới

HoaiGiangChu

Thành viên cơ bản
17/7/19
3
4
38
Mình phát hiện trong forum có thành viên @Fahasa
mình muốn mua cuốn sách
Sách Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị
Cuốn sách này biên soạn dựa trên cuốn HEC-22, Hydraulic Engineering Circular No. 22, Third Edition, URBAN DRAINAGE DESIGN MANUAL của FHA – Federal Highway Administration – U.S. Department of Transportation.

Sách trình bày chi tiết cách áp dụng phương pháp thích hợp (Rational Method) trong tiêu chuẩn TCVN 7957-2008 đã đề cập trong thiết kế tính toán thoát nước đô thị, cùng với đó là khái niệm về đường năng lượng EGL, đường mực nước HGL được áp dụng vào thiết kế mạng lưới thoát nước mưa ra làm sao.

Ngoài hướng dẫn chi tiết về thiết kế kích thước giếng thu nước, lựa chọn đường kính cống, tổn thất năng lượng tại hố ga. Ở miền Nam, các đô thị còn bị ảnh hưởng triều cường, nên cuốn sách còn dành ba chương để nói về lý thuyết mô hình sóng động lực học, ứng dụng phần mềm Autodesk Storm and Sanitary Analysis và phần mềm SewerGEMS vào thiết kế, phân tích thủy lực mạng lưới thoát nước.

66507756_2344341425644126_5287616104477229056_o.jpg


Nguồn https://www.facebook.com/phampham.sau
Muốn mua online vì không có điều kiện xuống Hà Nội, nhưng tìm trên website Fahasa không thấy
 

TuLeKG

Thành viên cơ bản
Sao vừa rồi ghé nhà sách Fahasa không thấy bán sách này, mình cũng đang nghiên cứu ứng dụng
việc tính toán bằng Độ Cương Giới Hạn có nhiều tào lao quá, còn phương pháp thích hợp (Rational Method) thì theo TCVN 7957-2008 cũng mâm tính nháp như Độ Cương Giới Hạn cải biến ... tính thật phải dùng mô hình