Hội thảo "Xây dựng quy chuẩn về công nghệ khoan kích ống ngầm"

Cu-Li

Thành viên chính thức
14/5/13
162
11
Kính gửi những thành viên quan tâm:
Tổng hội Xây dựng xin gửi mọi người giấy mời tham dự Hội thảo chuyên đề:
"XÂY DỰNG QUY CHUẨN VỀ CÔNG NGHỆ KHOAN KÍCH ỐNG NGẦM".


Thời gian: 8h30 đến 12h00 - Ngày 12 tháng 12 năm 2013 (Thứ 5)
Địa điểm tổ chức: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Sô 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Vui lòng chuyển thông tin này đến những người quan tâm khác.
 
Hình như đến này vẫn chưa có quy chuẩn này


Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1849/BQL-KHTH ngày 20/11/2014 của Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội về việc cho áp dụng Chỉ dẫn kỹ thuật (Guide book) về công nghệ khoan kích ống ngầm cho dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động xây dựng phải đáp ứng các quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng (Thông tư 18/2010/TT-BXD). Thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn cần tuân thủ theo Điều 6 của Thông tư này.

Đối với giải pháp công nghệ mới khi chưa được ban hành thành các tiêu chuẩn (Chỉ dẫn kỹ thuật – Guide book về công nghệ khoan kích ống ngầm) do Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội đề xuất áp dụng, cần tuận thủ theo các quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều 7 và các quy định khác của Thông tư số 18/2010/TT-BXD .


trong lúc ai nghiên cứu thì nghiên cứudù thế giới người ta làm từ lâu rồi

 
  • Like
Reactions: NgocThanhWru