Khi nhân sự chủ chốt không cùng chí hướng với Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị ?

Công ty đang triển khai nhiều, lớn có bé có, trong đó có dự án lớn. Công ty đã từng có dự án lớn rồi, nay triển khai tiếp dự án lớn mới để vưỡn tiếp tục duy trì level. Nhân sự chủ chốt thì mong muốn tụt xuống, không thích ở level hiện nay gió bão nhiều quá.

Các dự ớn nhỏ thì triển khai nhanh và có thể đo đếm được lợi nhuận ngắn hạn trong trước mắt nhưng không duy trì được thương hiệu. Dự án lớn thì hiệu quả hiện nay chưa đo đếm được cho thời gian triển khai kéo dài, nhưng nếu đang trong quá trình triển khai dự án lớn gặp trở ngại thì các dự ớn nhỏ cũng bị vạ lây nhất định.

Nếu chấp nhận cho dự án lớn treo một vài năm năm thì thiệt hại kinh tế thì chỉ vài dự án nhỏ đủ sức bù đắp, nhưng cái đau đầu là dễ đứt bóng thương hiệu. HĐQT và GĐ quyết vẫn làm dự ớn lớn, nhưng các nhân sự chủ bị ép theo nhưng không còn nhiệt huyết.

Mong mọi người chia sẻ cho cả 2 góc luôn: góc HĐQT và GĐ , và góc nhân sự chủ chốt.
 
Phải xem nhân sự chủ chốt quan niệm thế nào ? Nếu họ quan niệm thương hiệu là để HĐQT và GĐ bán giấy lấy tiền đút túi. Đám nhân viên thì ăn lương tháng mà bắt nó hy sinh thì hơi khó đấy. Cho là thu nhập cũng phải tương xứng với công sức, nhưng họ quan tâm phải rõ ràng như thế nào, chứ cứ kêu gào thương hiệu thì người khôn như thế từ trước đến giờ chỉ có anh Bình FPT. Anh ấy đã lừa cho nguyên đám trẻ con tự hào lắm vì mình là "người FPT". Nhưng giờ bọn đó khôn lắm rồi nên anh Bình mới chìm không sủi tăm!!!

Giờ cứ cho nhân sự chủ chốt ăn tiền theo doanh số (chứ không phải lợi nhuận) thì dự án càng to họ càng say. Còn lãi mỏng đến mức lỗ thì mấy kêu cổ đông ráng mà bù vào thì cam đoan vận hành nhuyễn thôi.
 
Chắc @danghaesejsc lại muốn như VIN phải không?
Vin nổi tiếng là máy xay nhân sự, ép người đến ra bã không!?
Vậy ngu gì người ta hy sinh cho anh Vượng!?

Còn thích góc nhìn quản trị ư, nhân sự chủ chốt không cùng chí hướng thì muốn phát triển thì phải thay.
Đem chém 1 thằng “chủ chốt” thì đẹp đội hình thôi.
Nhu hơn thì kiếm 1 thằng chủ chốt mới về cày. Mới thì có sức cày hơn. Cho nó lương cao hơn. Thông báo với mấy thằng chủ chốt cũ nếu thằng mới thành công, sẽ giao thêm nhiều thịt cho nó sau này.

Nói thẳng thì Chủ tịch HĐQT, TGĐ, PTGĐ cũng đều là những nhân sự chủ chốt, chứ không riêng gì nhân viên dưới quyền nhé. Cũng phải cày trật mặt, không điều hành được nhân viên dưới quyền thì nghỉ để người khác thay.