Luật Đấu thầu 2013 - những bất cập cần khắc phục & những thủ tục cần gỡ bỏ

Mời mọi người tham gia góp ý sửa đổi luật đấu thầu, nay vì than vãn


Nội dung góp ý


Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, trong đó tập trung nghiên cứu, có ý kiến góp ý với một số nội dung: sửa đổi tên Luật Đấu thầu thành Luật Mua sắm công cho phù hợp với thông lệ quốc tế và phạm vi điều chỉnh của Luật; phạm vi điều chỉnh; bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; các quy định về kỹ thuật đấu thầu; hạn mức và các trường hợp áp dụng chỉ định thầu; hợp đồng; mua sắm tập trung thúc đẩy sản xuất lớn, đầu tư chiều sâu. Ngoài ra, có góp ý về mua sắm đối với sản phẩm đổi mới, sáng tạo; sản phẩm công nghệ cao; mua sắm xanh; sản phẩm sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu; sản phẩm lần đầu xuất hiện trên thị trường trong nước. Quy định về mua sắm từ các nhóm yếu thế trong xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy định về cơ chế giải quyết kiến nghị trong đấu thầu bởi một tổ chức độc lập với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền…

 
Bất cập lớn nhất đối với luật đấu thầu là nhà thầu chưa có kinh nghiệm mãi mãi không có kinh nghiệm vì có được giao hợp đồng đâu, vì quá trình đấu thầu nào cũng yêu cầu kinh nghiệm đã thực hiện gói thầu tương tự.

Do vậy cần bỏ tiêu chí kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự (quy mô, giá trị) với các gói thầu nhỏ và đơn giản, vì nếu yêu cầu kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự, thì những nhà thầu chưa thực hiện hợp đồng tương tự mãi mãi sẽ không tham gia đấu thầu được.

Đối với lĩnh vực tư vấn, tư vấn kỹ thuật cần tạo điều ki65n tính liên tục, kế thừa nhưng không làm giảm tính cạnh tranh trong trường hợp nhà tư vấn phải thông qua đấu thầu cạnh tranh để chọn ... ví dụ nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi trầy vi tróc vảy để duyệt được dự án hy vọng kiếm lời ở bước thiết kế kỹ thuật thì phải đấu thầu sòng phẳng với các nhà thầu khác, quá là dọn mâm sẵn cho người khác ăn.
 
Căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu năm 2013 và dự kiến trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật vào tháng 12.2021.

Để phục vụ việc xây dựng luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Đấu thầu và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, trong đó tập trung nghiên cứu, góp ý với một số nội dung: sửa đổi tên Luật Đấu thầu thành Luật Mua sắm công cho phù hợp với thông lệ quốc tế và phạm vi điều chỉnh của Luật; phạm vi điều chỉnh; bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; các quy định về kỹ thuật đấu thầu; hạn mức và các trường hợp áp dụng chỉ định thầu; hợp đồng; mua sắm tập trung thúc đẩy sản xuất lớn, đầu tư chiều sâu…

 

HoaiMuongLa

Thành viên cơ bản
8/3/21
2
1
37
Với mục đích đánh giá Hệ thống đấu thầu Việt Nam từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực, xác định những ưu và nhược điểm của hệ thống làm cơ sở để xây dựng một chiến lược phát triển Hệ thống đấu thầu theo hướng hiện đại, tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam thực hiện nghiên cứu “Đánh giá Hệ thống đấu thầu Việt Nam bằng phương pháp MAPS (Methodology for Assessing Procurement System)”. Kết quả nghiên cứu là nguồn thông tin quan trọng trong quá trình sửa đổi Luật Đấu thầu 2013, giúp nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác đấu thầu, đảm bảo yêu cầu cao nhất về cạnh tranh, công bằng, minh bạch.
Hy vọng gì nhỉ ???
 
  • Haha
Reactions: QuocCuongBRE